شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387
آمدند ها!

 بسم الله

 عمل کردنی ها کنار، کمی فکر هم بکنیم!

 

نمی دانم بگویم بهار آمده است یا بگویم قرار است بیاید.

نمی دانم بگویم زمستان تمام شد و روسیاهی اش به زغال ماند  یا ......

گلهای باغ ما که در آمده اند، بنفشه و لاله و....

امسال بهار زودتر به دانشگاه  ما آمده است ......

حالا که مهمانهای ما آمدند ولی بیایید یک حرف منطقی بزنیم.اصولا بعد از وقوع یک حادثه بهتر می توان راجع به آن قضاوت کرد تا پیش از آن. قبل از وقوع عده ای حرف هایی می زنند شاید بعضی ندانند اینها پیش داوری است یا واقعیت.

از حرف و حدیث ها نگوییم که چه حرف هایی در جلسه ها رد و بدل می شد و چه چیز هایی به خورد بچه ها می رفت.

 در جلسات مطرح شدن شبهات مختلف منطقی و غیر منطقی از سوی مخالفان و پاسخ های دست اندرکاران

در عوض در بیانیه ها نوشته می شد که مسئولین بدون هیچ گونه  مشورت و ....دست به اقدامی ...زدند و ..

در ظاهر امر حرکتی کاملا دانشجویی که البته حمایت برخی دانشجویان را هم فی الواقع به خود جذب می کند، واقعیتش مصاحبه ها و بحث های همین افراد با شبکه های خارجی ! می گویید لسان اعتراض است ؟نه ، پس نشنیده اید عرض ارادتهای واضحشان را به همین مزدوران انگلیسی و آمریکایی که بارها و بارها آنها را پیرمرادان خود نامیدیند.

در ظاهر امر صحبت از اینکه نگران بی حرمتی به شهدا هستند، در باطن ، در شعار هایشان  در عملشان در روابطشان در ظاهرشان ، در ساعت نماز سوت و کفشان ذره ای ازآرمان شهدا نیست .

کسانی سنگ شهدا را به سینه می زنند ؟ بعضی شان انگار صحبتهای قبلی شان و مراودات خارجی با دشمنان قسم خورده ملت را فراموش کرده اند . فردی که با بی شرمی تمام اقدام به عمل حرام آن هم در انظار عمومی آن هم در دانشگاه می زند، وتازه بعد از آن از عمل خود دفاع می کند و این دوستان ما هم به طرفداری از وی تند ترین حرف ها را نثار اسلام و روحانیت می کنن، اینها نگران شهید و شهادتند؟ نگران چه چیز شهید؟ شهادت منهای اسلام ؟؟؟؟

در ظاهر می گفتند چرا شهید در باطن روی مقواهایشان و در شعار هایشان اساس نظام را هدف می گیرند.

دوستان من ما پای این لحظات با تمام کمی و کاستی اش و با تمام اقتدارو افتخارش خون داده ایم .

در ثانی ما در هر لحظه مکلف به وظیفه ایم نه حصول نتیجه

می بینید اگر به هردلیلی دستی بر آتش این ضیافت نگرفته اید بیایید و دوباره فکر کنید آیا آرمانهای شما با آرمانهایی که در نهایت اینها دارند و بعضی اش را هم روشن کرده اند و برخی هم طبق معمول در طول تاریخ روشن می شود یکی است؟

یا آرمانهایتان –مهم ترین چیزتان -را یا حتی ذره ای از آن را  به پای هیاهوی عده ای برای جذب خاکستری ها دادید؟

زمستان دارد تمام می شود بیایید خاکستری نباشیم.....