جمعه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1392
لطفا هزینه تراشی نکنید

بسمه تعالی 

 

 

حاج آقا امروز سر کلاس می گفتند لطفا بیخودی بی ترمز نشوید و آرزوی فتنه و غربال شدن خالص از ناخالص نکنید.  می گفت کلا چه کسی گفته حتما باید یک عده ای که به اندازه خودشان دارند برای انقلاب کار می کنند کار اینقدر سخت شود و فتنه پیش بیاید که به اشتباه بیرون بروند... 

 

میگفتند کلا در همه امت ها این حقیقت است که همه ملت یک فلش هستند که تعدادی آدم مجاهد سر فلش را تعیین می کنند که به کدام سمت باشد .حالا فتنه اگر این سر فلشی ها را هزینه کند خیلی هزینه بزرگی است

  

به یاد بیاورید چه مشکلاتی که در خانواده ها بوجود آمد . چه قدر وحدت ملی خدشه دار شد .... چه قدر قابل تکرار است ؟ چندبار... 

راست که می گوید ولی برای من واذکروا ایام الله است ...چه خلوص هایی را دیدیم که انشاءالله البته دیگر پیش نیاید ولی واقعا خاطره انگیز است .. 

 

 حرف‌های سیدنا القائد هم همین بود تقریبا ... 

 

راه اساسى براى اینکه مشکلات انتخاباتى پیش نیاید، التزام به قانون است؛ این را من عرض بکنم. آحاد مردم در هر جاى کشور که هستند؛ در شهر، در روستا، در مرکز، در کلانشهرها و در همه جا، باید به دنبال این باشند که هر کسى حرفى میزند، بر اساس قانون باشد؛ هر کسى توقعى دارد، بر اساس قانون باشد. آنهائى که آن سال آن خسارت را به کشور و به ملت وارد کردند و براى کشور هزینه درست کردند، اگر تسلیم قانون بودند، اینجورى نمیشد. قانون معیّن کرده است که اگر کسى اعتراضى دارد، بیاید. آن سال گفته شد؛ حتّى ما از شوراى محترم نگهبان خواهش کردیم، آن زمان را تمدید هم کردند که آراء بازشمارى شود؛ گفتیم هر تعداد معقولى و هر صندوقى که بخواهند بازشمارى شود، بازشمارى شود؛ خب، زیر بار نرفتند! کارشان منطقى نبود، معقول نبود؛ براى کشور هزینه درست کردند. خب، کشور بر این مسائل فائق مىآید. نظام جمهورى اسلامى قوى است. این خرابکارىها و انگشت توى چشم کردنها و این مزاحمتها و آزارها، جمهورى اسلامى را که از پا نمىاندازد. جمهورى اسلامى در طول این سالها با انواع سیاستها و سیاستمدارانِ مختلف روبهرو بوده است؛ اما با وجود همهى معارضهها، همهى زاویهها - که احیاناً وجود داشته است - جمهورى اسلامى پیش رفته؛ بعد از این هم همین جور خواهد بود. جمهورى اسلامى که با این حرفها از پا در نمىآید، منتها براى کشور هزینه درست میشود. راه هزینه درست نشدن، التزام به قانون است. این توصیهى من به شما مسئولان محترم انتخابات هم هست: قانون را معیار قرار دهید. در آیهى کریمهى قرآن که تلاوت کردند، به اداى امانت اشاره شد - «انّ اللّه یأمرکم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها»(3) - اداى امانت به همین است که طبق مرّ قانون عمل شود؛ هم در مرحلهى تشخیص صلاحیتها - چه در مورد ریاست جمهورى، چه در مورد شوراها، و در موارد دیگرى که در پیش است - هم در مرحلهى قرائت آراء، هم در مرحلهى حفظ آراء و صندوقها. باید مرّ قانون رعایت شود و نهایت امانتدارى انجام بگیرد؛ که بحمداللّه تا حالا هم همین جور بوده است

 

 

بیانات چند روز پیش در دیدار کارگزاران انتخابات