جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1392
درس برای دانشجویان

 بسمه تعالی 

 

مسئولین ما هم ولایتی هستند ها ...خودمانیم

 

...چقدر همه چیز شبیه موضوع گیری وزارت علو م برای کوتاه کردن ترم است!!! 

 

 

 

خطبه معروف تاریخی بعد از حوادث کوی دانشگاه 78

اشتباه دوم آن‏ها اشتباه در محاسبه‏ى دانشجویان ما بود. گفت: خود گویم و خود خندم! خودشان گفتند، خودشان هم کیف کردند که دانشجویان با نظام مخالفند و اسلام را قبول ندارند! کدام دانشجویان؟ بله؛ ممکن است چهار نفر از نوکران و مزدوران شما در گوشه‏اى باشند و پسران یا دختران آن‏ها هم دانشجو باشند البته معلوم هم نیست این‏طور باشد؛ اما حالا به فرض چهار نفر هم پیدا شدند ولى توده‏ى دانشجویان، مؤمن و هوشیار و رشید و آگاهند. دیدید بااینکه احساساتشان جریحه‏دار شده بود قضیه‏ى کوى دانشگاه، حقیقتاً دانشجویان را عصبانى و ناراحت کرده بود تا دیدند دشمن مى‏خواهد استفاده کند، اعلان‏کردند و گفتند ما نیستیم. دانشجویان ما فرزندان ما هستند؛ فرزندان شما که نیستند؛ بچه‏ى همین خانواده‏اند. بچه‏ى این خانواده، حتّى اگر بچه‏ى تُخس هم باشد، وقتى‏که ببیند دشمن به خانه حمله کرد، مى‏رود سینه سپر مى‏کند. حتّى آن تُخس‏ها گاهى بهتر هم سینه سپر مى‏کنند! بچه‏ى خانواده، خودش را در دفاعِ مقدّس نشان داد. شما ببینید از همین دانشگاه تهران و از دانشگاههاى دیگر تهران و سایر نقاط کشور، چقدر دانشجو به جبهه رفت؛ چقدر دانشجو شهید شد. طبقه‏ى اوّلى که سپاه پاسداران را تشکیل دادند، اغلب همین دانشجویان بودند. طبقه‏ى اوّلى که جهاد سازندگى را تشکیل دادند، همین دانشجویان بودند. الآن کارهاى مهمّ علمى نظام را همین دانشجویان به صورت عملى و تجربى در آزمایشگاه‏هاى دانشگاهها انجام مى‏دهند. چه فکر کردید در باره‏ى دانشجویان ما؟!

…..

درس چهارم به دانشجویان است. دانشجویان عزیز! ببینید که دشمن در محاسباتِ خود عنصر دانشجو را وارد مى‏کند. البته از مدّتى پیش وارد کرده است؛ اما حالا دشمن به صورت عملى مى‏خواهد با عنصر دانشجو، بازى کند. هوشیارى شما، آگاهى شما، ایمان شما و دقّت نظر شما باید دشمن را ناکام کند. هرچه مى‏توانید، در موضع یک انسان آگاه و هوشیار عمل کنید. مملکت متعلّق به شماست. ما که رفتنى هستیم؛ نسل شماست که این مملکت را مى‏گیرد. پدران و نسل قبل از شما توانستند این کشور را از چنگ غارتگران خارجى و عمدتاً امریکایى خارج کنند. آن‏ها هنوز هم دست و پا مى‏زنند، پنجه مى‏کشند و تلاش مى‏کنند! این شما هستید که باید خودتان را مجهّز کنید و کشورتان را نگهدارید. نگذارید این کشور، این منابع، این قدرت عظیم و این منطقه‏ى حسّاس به دست دشمن بیفتد. خودتان را آماده کنید.