چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390

پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر 

 

چون شیشه عطری که سرش گم شده باشد .....