X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1390
برای خالد اسلامبولی

بنام خدای بخشنده و مهربان

خالد نبودی ببینی... 

 

 

نبودی روزهای پر شور مردمان کشورت را ببینی 

شب های میدان التحریر و گعده های بحث جوانان را که چطور سعی داشتند تا روشنگری کنند. 

خالد تو روزهای سرافکندگی مصر را دیدی،   

روزهایی که نام مصر در همه رسانه ها می آمد اما این به دلیل خیانت بار ترین اعمال سرانش بود،  

به خاطر امضای ننگین کمپ دیوید ....  

کاش بودی و این روزها را می دیدی که باز هم مصر در رسانه هاست 

 اما این بار به نام افتخار آمیز اسلام و به زبونی و پستی اسرائیل 

 

خالد تو فرعونی را کشتی ،آفرین بر تو ...  

اما ظالمان تو را در قفس کردند و تو عزیز و سر فراز دادگاه طاغوتیشان را به رسمیت نشناختی و حتی از خود دفاع نکردی، 

 

خالد کاش بودی و این فرعون را در قفس محاکمه می دیدی ...  

 

 

خالد زمان تو شاید مصر جوانان به این شجاعت نداشت   

و فکر نمی کردی روزی مشت مردمان سلاحشان شود ،  

 کاش بودی و  جوانان شجاع کشورت رامی دیدی  که چه طور با دست خالی و با تکیه بر اتحاد و ایمان فرعون را سرنگون کردند. 

 

خالد جوانان کشورت حالا کاری کرده اند که همه آنها که داعیه اسلام دارند در طول تاریخ  باید از آنها تبعیت کنند....  

آنها لانه غاصبان رذل صهیونیست را تسخیر کردند... 

آفرین بر آنها،لمثل هذا فلیعمل العاملون. 

 

 

 

راستی خالد خوشحالم که اینجا هستم .... 

 

خوشحالم که در شهرم نام تو هست و تصویر تو را روزها قبل از رفتن به کلاس درس می بینم.  

 

صدای پاره شدن کاغذ پاره های کمپ دیوید دارد به گوش می رسد  

تا پیروزی کامل راهی نمانده است ،  

راه دشوار است خالد، برای پیروزی مصر مسلمان دعا کن .... 

 

الیس الصبح بقریب