دوشنبه 6 تیر‌ماه سال 1390
تدفین شهدای دانشگاه علامه

یاد این روزها بخیر  

 

وقتی دانشگاه ما هم ...  

این را از زبان همه مان می گویم...