سه‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1389
افطاری با شهدا

جالبی ش پایه بودن نیست ...جالبیش رفیق بودن با شهدای گمنامه ... 

آقا کاش ما هم یه افطاری می رفتیم پیش شهیدامون ...کاش ما هم یک بار کنارشون خرما می ذاشتیم دهنمون ....کاش این مدیریت استراتژیک همه جا نبود....هی