X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1389
درباره خانواده آقای اشراقی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

قسمت اول:

این پرده برای آن است که یادتان بیاورم نوه حضرت امام  علی اشراقی که تایید صلاحیت نشدنش برای مجلس چه مصیبتی شد و کار به سید حسن خمینی (حفظه  ا... لنا)کشید و خانم زهرا اشراقی(همسر محمدرضاخاتمی ,یاور بیدریغ و دلسوز اصلاحات که ایشان را هم خدا حفظ کند برای انقلاب ) از اول از خانواده خیلی خط امامی بوده اند و یک شبه چون با وضع فعلی موافق نبودند متهم شده اند.

پرده اول:

پخش شایعاتی حاکی از خشم امام نسبت به حزب جمهوری اسلامی و به ما در چنین شرایطی(امام کسالت دارند و کسالت ایشان اعلام نشده است جراید تبلیغ منفی می کنند و سکوت امام را نشانه رضایت می دانند) اوج گرفت و هیچ چیز نبود که بتواند کذب شایعات را اثبات کند و بلکه اظهارات برادر و نوه و داماد و افراد دیگری از نزدیکان شما محیط را برای یذیرش شایعات آماده تر کرد.

(نامه آقایان شهید بهشتی , موسوی اردبیلی , سید علی خامنه ای محمد جواد باهنر و هاشمی رفسنجانی )

28/11/58

که البته آن زمان به دست امام نمی رسد

پرده دوم :

قضیه بنی صدر و لبیرال ها(یک وقت نگویید نهضت آزادی ها به آقایان بر می خورد!همان لیبرال کافی است ,نهضت آزادی باید بماند که جواد اطاعتها با افتخار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن دفاع کنند) و درگیر هایشان  رابا خط امامی ها (نگویم حزب جمهوری که انحصار طلبی نشود همین شهید بهشتی باهنر و آقای خامنه ای و رفسنجانی اینها) که خاطراتتان هست ...حالا تا این تاریخ یعنی 11 فروردین سال 60 کار به اینجا رسیده که امام کمیته حکمیت گذاشته اند برای رفع مشکل.حالا بگویید نماینده طرفین چه کسی بوده باشد خوب است ؟

نماینده امام : آیت الله محمد یزدی

نماینده بنی صدر : آیت الله شهاب الدین  اشراقی

نماینده حزب جمهوری اسلامی : آیت الله مهدوی کنی

قرار هم شده که کسی از روزنامه ها و طرفین اقدام و مصاحبه و تحریکی نکنند که البته امروز روزنامه میزان( ارگان نهضت آژادی به رهبری  آقای بازرگان) و نیز روزنامه جمهوری اسلامی( به صاحب امتیازی بنی صدر !) چون تخلف کرده اند و کوتاه نیامده اند و یکه می تازند  امروز به دستور امام خمینی توقیف می شوند.

انصافا آقای بنی صدر در (ستون)کارنامه روزنامه (انقلاب اسلامی ) مورخ 11/1/60 وقاحت را از حد گذرانیده و به همه حتی رهبر اهانت نموده است . پیداست که اینها تشنج را طالبند.

البته این را هم بگویم که آقای اشراقی  آن زمان مامور رسیذگی به وضع کردها در آذربایجان غربی و کردستان بودند.

 

چهارشنبه 19 فروردین

شب مسئولان سپاه و اطلاعات به خانه آمدند و اطلاعاتی از عملکرد ضدانقلاب دادند و از ماموریت آقای اشراقی در تامین کرد ها و نیز در رابطه با افکار آقای بنی صدر و نهضت آزادی و از حرکت های ضد انقلابی در بعضی محافل روحانیت و ...نگران بودند.

یک شنبه 23 فروردین

درباره انقلاب فرهنگی و سرنوشت دانشگاه ها بحث مفصلی کردیم . اطلاع یافتم که حاج احمدآقا خمینی مصاحبه مطبوعاتی انجام داده و بر خلاف مصاحبه های گدشته ایشان با خط امام نسبتا هماهنگی نشان داده و موضع گیری حسین آقا اخوی زاده اش را محکوم کرده ...