X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1388
افاضه!

بسم الله  

 

ما لم تکن می دانی یعنی چه ؟ 

 اینکه خدا نه فقط به ما حتی به پیغمبرش بگوید :علملک ما لم تکن تعلم  

 

یعنی به تو چیزی آموخت که نمی دانستی ؟!!نه حرف از اینها بالاتر است . 

 

یعنی چیزی به تو آموخت که عمرا خودت نمی فهمیدی.... 

  

 

این را شنیده بودم ولی امروز تازه حس کردم...عمرا ما با این علوم مان نمی فهمیدیم یک ماه گرسنگی و تشنگی  آن هم در این هوای گرم با این همه سختی تن ضرر که ندارد هیچ سود هم که دارد هیچ ...بلکه روحت را هم به پرواز می برد...پرواز روحی که تا حالا هیچ راهی به این مقصد پیدا نکرده ایم .... 

++:شاید بگویید طب های قدیمی بعضا چیزهایی شبیه این دارند من هم می گویم همه ادیان هم همین طور!!یعنی خدا به همه بنده هایش پیغمبری فرستاده و این لطف را بهشان کرده ...بالاخره گوشه هایی از این تعالیم باید مانده باشد ... 

در ثانی از کجا معلوم آن ها هم همین فواید روزه را داشته باشند...نیت و قصد قربت همان است که تاثیر می دهد به کار...گرسنگی را می کند روزه ...سفاح را می کند نکاح ....آب بازی و اسراف را میکند وضو!!!و واقعا این را آقای جوادی آملی هم می فرمودند...یعنی تاثیر گرسنگی شاید حالا روی معده خوب باشد ولی سیل تاثیرات روزه داری و اصلش که پرواز روح است را همین قصد قربت می دهد ... 

 

ان شاءا... ما روزه دار بوده باشیم ...