چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1388
مسابقه صوت آسمانی مصحف

بنام خدا

می خواستم حرف هایی بزنم ، از کسی که به او اقتدا هم کردم و حتی می کنم تا روزی که آقایم بخواهد ولی بدجوری سرافکنده از این بازار بیرون خواهد شد .

از اسفندیاربازی ها حرف هایی داشتم .

و حتی از آدامس های جدید اسرائیل برای جوانان غزه

اما دیروز حس کردم هنوز نفهمیدم که چرا همه چیز مان از قرآن است .

دیروز سالن اجلاس سران ....سبزه ها زیر آفتاب ...پیاده روی ....سخت نبود به جایی می رفتم که مدتی پیش آقا آنجا رفته بود و نفس کشیده بود و آن حرف های عاشورایی غزه را ایراد کرده بود ...

و حالا صوت قرآن می آمد ...یاد صوت زیبای مصعب که در کتاب درسی مان بود افتادم ....وقتی بعضی قاریان با "صدق الله العظیم " تمام می کردند و بعضی با "صدق الله العلی العظیم " اشک هایم سرایزیر می شد . کجایی نبی ما که هروزمان سلام به توست . بیا و ببین قرآن خواندن و صوت زیبای جوانان امتت را ...

بیا اینها خیلی هایشان لهجه های عربی شان و لباس سفیدشان ما را به یاد مدینه می اندازد ،

...السلام علیک ایها النبی و رحمت ا...و برکاته

و سلام بر تو قرآن مجسم... این صوت و زیور قرآن ما را از باطنش جدا کرده ، می دانم ولی تو هم این نوا را دوست می داری مگر نه ؟ کاش نفس های تو هم همینجا باشد ...

بچه ها اگر توانستید بیایید صفای مسابقات قرآن و قاریان کتاب ا... وصف ناشدنی است .