دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388
حاشیه نگاری یکی از نزدیکان دکتر احمدی نژاد از پرتاب ماهواره امید

بسم ا...

 

حدود 10 شب بود ...

آقای نجار زودتر آمدند پایین و تبریک گفتند بر خلاف عرف نظامیشان چهره شان سرشار از خوشحالی و شور بود . تبریکی به دوستان گفتند و بیان کردند که ماهواره با موفقیت در مدار قرار گرفت . دکتر خیلی خیلی خوشحال بود قرار بود بخاطر کسب چنین افتخاری رئیس جمهور با مردم سخن بگوید

دوربین ها روشن شد و ...

 

دکتر به آقای آقا تهرانی و آقای نجار اشاره کرد که کنارش بایستند و خودش در وسط ایستاد . بعد به آقای آقا تهرانی و خودش و آقای نجار اشاره کرد و گفت می خواهم همه دنیا ببینند که در این کشور به فضل خدا و عنایت امام زمان ، روحانیون و دانشگاهیان و نظامیان دارند در کنار هم ایران عزیز را به اوج عزت می رسانند ...

 


++:تفرقه و جدایی         سلاح آمریکایی


++:یکی از افراد فامیل از این ها که 5 تا دکترا و تعدادی فوق لیسانس دارند و 20 -30 سال آمریکا بوده اند را همان روزها دیدیم که البته مثل خیلی ها انتقادات زیادی را به دولت وارد می داند ، از ماهواره امید برایمان حرف زد و افتخارش .بعد وقتی چهره بی تفاوت برخی حاضران را دید ، گفت :"ببینید دشمن چه کرده ؟امروز باید جشن ملی برای ما می بود ، به طور مشابه کشورهای دیگر در چنین شرایطی حتی بچه های کوچک شان هم می دانند که جشن و سروری است و اتفاق مهمی افتاده ، و بعد در باره اهمیت علمی این پروژه توضیحاتی داد  "

 

 

++: تعدادی از فامیل های بنده در یکی از شهرستان های کوچکی هستند که بر حسب تصادف صندوقهایشان را باز شماری کرده اند ؛

یکی از این فامیلهای گرانقدر ما از مرفهین خیلی بی درد هستند مرتب زنگ می زدند که تهران چه خبر است ؟به چه کسی رای می دهید؟ و بعد از اعلام نتایج هم برای کم نیاوردن زنگ زده بود و اظهار تعجب می کرد که گویا معجزه شده!!

بعد از بازشماری آرا (البته نتیجه معلوم بود چون آنجا کوچک است و امکان هیچ زد و بند و تقلبی نیست ) حالا این طرفی افتاده بود که خوب معلوم است که احمدی نژاد اینجا رای آورده اینها به عمد اینجا را انتخاب کردند که تابلو بود!!