پنج‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1388
وقتی بعضی از ما خوابیم

 

در قسمت قبل دوستی پیغامی گذاشته بود...


نمی دانم چه می شود گفت ....

ما خوابیم و کسی فیلم سکسی فریاد مورچگان می سازد و کس دیگری به اینکه ستاد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اش را به دست او بدهد  افتخار می کند....


ما خوابیم و کسی می گوید از بی روسری جایزه نوبل گرفتن و دهها پرونده بر ضد کشورمان اقامه کردن افتخار می کند و کسی هم در کمیته بانوانش به او افتخار می کند....


ما خوابیم و کسی امید درجه یک آمریکا معرفی میشود  و .....


-     طیف‌شناسی عناصر اپوزیسیون که می‌توانند انقلاب مخملی را برای آمریکا تولید کنند: 
1-
اصلاح طلبان. شواهد نشان می‌دهد که رفرمیست‌ها درصدد ایجاد یک حکومت سکولار در ایران هستند

2- روشنفکران. این روشنفکران در دوره رئیس جمهوری خاتمی مشروعیت دینی نظام ایران را زیر سوال می‌بردند و اکنون نیز می‌برند، اما با سانسور روبرو شده‌اند. 


3-
سازمان‌های دانشجویی، کارگری و جامعه مدنی. دانشجویان و کارگران پیاده نظام انقلاب مخملی هستند که در واقعه 18 تیر 1378 در حمایت از خاتمی به صحنه آمدند، دفتر تحکیم وحدت، اکنون خود بر سر اتخاذ استراتژی درگیر کشمکش‌های درونی است. 


4- رضا پهلوی. وی به عنوان فرزند شاه سابق، خود را کاتالیزوری(تسریع کننده) می‌شناسد که سلطنت مشروطه را در تقابل با جمهوری اسلامی دنبال می‌کند اما هواداری در ایران ندارد. 

(منبع : موسسه بروکینگز ، مشاور سیاسی دمکراتهای آمریکا ، 2 روز قبل از انتخابات 

WWW.BROOKINGS.EDU)


و حتی از پسر شاه و مجاهدین هم جلو می افتد آقای موسوی خسته نباشید!!آقای خاتمی تبریکات ما را به خاطر نقش اول پروژه آژاکس2اتاق فکر اوباما بپذیرید !

حتما بهتر از ما م یدانید که آژاکس 1 را آمریکایی ها در کودتای 28 مرداد و سرنگونی مصدق به راه انداختند ، دستتان برای کمک در این کودتا بی درد ...


بعد مجمع روحانیون بیانیه می دهد که نه چرا ما را به خارج وصل م یکنید ، برادران دروغ تا کجا؟

با این سیاستها می خواستید رئیس جمهور ما بشوید ....


لا اقل شرم کنید و به خط امام بازگردید