پنج‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1388
یک حاشیه جنوبی

گفتنم این وسط از رابط ها بگویم:

-رابط یک عضو بیسیم است که می تواند فرکانس های بسیار بالا تا یه کم پایین تر داشته باشد(رابطهای امثال high frequency بودند!و در ثانیه 10 تا کار را راه می انداختند)

-خرشان به اصطلاح از پل گذشته و بنابر این هم احترامشان واجب است  علیرغم اینکه با درجه آزادی بالایی فعالیت می کنند .

-یک وجه تسمیه رابط اثصال سر و ته اتوبوس به وسیله جیغ بنفش است! البته این کار را خود به تنهایی نمی کند و داد بچه ها را به هر بهانه ای از آزار و اذیت تا سرود و ...در می آورد!

-کلا چیز مفیدی است !

دوستان هم فرمودند از راوی هم بگویم :

-می گویم از راوی هایمان . از اینکه بدجوری مشترک بودیم !هرسه حسن باقری را کشف کرده بودیم!!(خودمان ها،یک وقت فکر نکنید فرمانده به این معروفی را همه می شناسند)

یکی شان حرف قشنگی زد تکه کلام حسن آقا 100 % شناسایی 100%موفقیت ...

کلا ما ولی در زندگی هر برهه ای را بیشتر یی هو می سیم بهش و دقیقه 90 یه کارایی می کنیم و 10% هم نتیجه نمی گیریم !(اونم به فضل خدا)

خوب شد من راوی نشدم وگرنه مخ های زوار نور را تلیت  کرده بودم!برعکس اینها شنونده های خوبی بودند.. گاهی سکوتشان مشتاق ترمان می کرد که بخواهیم بشنویم ...

بقیه را کم کم می گویم