پنج‌شنبه 13 فروردین‌ماه سال 1388
سفرنامه جنوب قسمت۵

بسم الله  

 

شب اول

خوابگاه دانشگاه اهواز

دقیق تر بگویم سوله تربیت بدنی خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید چمران،همه خوابند یعنی خواب بودند تا وقتی که ما رسیدیم! صدای چرخ ساک ها و بعد رفت و آمد و صدای آب !! تا دیر وقت به راه بود انصافا خوب آدم هایی بودند

 

روز دوم دارد شروع می شود جمعه هم هست .السلام علی امام مهربانمان ، السلام علی امامی که خواست و ما آمدیم اینجا ....شرمنده ایم که ندبه خوان تو نیستیم

....ندبه که هیچ شرمنده خیلی چیزهای دیگریم....

اتوبوس پیش می رود و جایی پایین می آییم

اینجا دب هروان است . اینجا آخرین جایی است که دشمن به آن دست دراز کرده و مرد با بغض می گوید برایمان.از اهواز تا اینجا راهی نیست .فکر کنید ...فکر کنید چرا دشمنی که چند روز اول به سرعت این همه پیش می رود همین جا متوقف می شود.اینجا کارزار جوانان گمنامی است که با دست خالی ایستادند .مرد اشک می ریزد باید برویم ....

می گوید در نهج البلاغه خوانده ایم مردانی گمنام در زمین شهره آسمانها ...اینانند .گویا با حرف هایش التماس می کند یادتان باشد، میروید ولی یادتان بماند دست خالی چه ها می توان کرد...

باید سوار شویم ..باید سوار شویم و از این به بعد در مراسم ها به ما بگویند بسیجیان سلحشور،سربازان گمنام امام...

دشمن اینجا ایستاد یعنی وادارش کردند که بایستد، جای دیگری هم هست که هنوز می آید ، مجهز تر ، هنوز شکوفه هامان را نشکفته پرپر می کند.نمی دانم بگویم کاش تهاجم ها همه زمینی بودند...

نمی دانم این تهاجم علیه فکر و فرهنگ و دین ملت ما بزرگ تر است یا ...؟ 

بیا محمد جهان آرا ؛ بیا بهروز مرادی .... بیایید که هنوز دشمن بر زن و فرزند شما می تازد .

و این جاده طولانی است

تا به جایی برسیم که دیگر این کلمات را یارای نگاشتن آن نیست ...

اتفاقی که نیست

ظهر جمعه ،وقت اذان کنار نهر ...

نسیمی جان فزا می آید ...بوی کرببلا می آید 

خوشا به حال تبسمی که امامش را به تبسم وا دارد...

و طلائیه ...جایی که باید گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........  گ ری س ت..........