X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387
آمدند...

بنام خدا

 چند وقتی بود می دانستم . یعنی یک روز با یکی از بچه ها بهشت زهرا بودیم . همانطور با گریه به او گفتم کاش شهدا به دانشگاه ما هم می آمدند.

با لبخند گفت خب قرار هم هست . شاید بیایند ....

و بالاخره هم آمدند. قدم بر سر ما گذاشتند و آمدند بالاخره بعد  این همه سر و صدا ..

عده ای هم مخالف بودند نه اینکه نبود. ولی کاش یک نفر پیدا می شد و به اینها می گفت مخالفت یک عده با یک پدیده طبیعی است. مثلا شما ممکن است پدر یک خانواده باشید  و روزی تصمیمی بگیرید که همه فرزندانتان راضی نشود ولی دلیلی بر اغتشاش و افترا و دروغ و مظلوم نمایی نیست.

چند سال پیش بود همین آقای سلمان پور که حالا دستگیر شده در واکنش به تذکر زبانی انتظامات چنان او را زد که بیهوش شد!!! حالا همین ها آمده اند و چنان از وی دفاع می کنند و ...

شاید برای کسی که د ر دانشگاه نبوده باشد بعضی حرکات دیده نشود ولی من که خودم اینروزها در صحن بودم  کاملا می دیدم چه طور می خواستند هر طوری که هست جو را متشنج کنند.

مثلا اینها مدتی است می روند جلساتی را با مسئولین و موافقین شرکت می کنندو علتهای مخالفتشان را می گویند بنده در جریان بودم چه طور واقعا گفتند و جواب گرفتند ولی دوباره در اولین بیانیه نوشته بودند متاسفیم مسئولین بدون هیچ گونه توجه به نظر ما... جالب بود اگر بعضی حرفها را می شنیدید .آخر که همه حرفهایشان جواب داشت و مانده بودند انصافا به جفنگ پرانی رسیده بودند....

شنیدم کسی می گفت شهید دفن شود من می ترسم شبها به دانشگاه بیایم ! پرسیدند مگر شب هم کلاس داری؟ گفت 6 صبح که دارم!

از این حرفها بسیاربود

یا اصلا من همیشه فکر می کردم دیگر اینقدر آزادی نیست و نباید باشد ولی به چشم خود دیدم 3 -4 روز هر روز روی مقواهایشان چه ها نوشتند و چه ها گفتند و باز هم هیچ کس چیزی نگفت.

از دولت و نظام و دانشگاه بگیر تا بسیج و ...

کمترین حرفشان بی غیرت بود که به بسیجی ها می گفتند و این بسیجی هایی که به وحشی گری متهم می شوند هیچ نگفتند. همه برنامه ها را هو می کردند، ساعت نماز که بچه ها به نماز می رفتند می آمدند و صحن را شلوغ می کردند و شعار های هرزشان را تکرار میکردند و سوت و کف. عجیب است باز هم نام دین بعضی برخود می گذارند.... البته این روز آخری که همان نام هم نبود همه بچه های با کلاس و متمول !!!!

 شخصی هم بسیجی ها را که گیر می آوردند متلک و ....

خوب روز برنامه هم که واقعا خود را نشان دادند . ولشان کرده بودند هتک حرمتی که به پیکر شهدا در شریف کردند اینجا هم می خواستند تکرار کنند. از صبح شروع کرده بودند..

حالا هم طبق معمول وحشی گری های خودشان را فراموششان شده دستگیریشان را بهانه کردند. سوال من این جاست حالا که برای دستگیری این اوباش که در کلانتری هم هستند نه در اوین این طور شلوغ میکنند پس فردا هم که طبق معمول  آزاد شدند همین طور زیر نویس بی بی سی خواهد بود؟؟!!

آیا فیلم کارهای خودشان را هم پخش میکنند؟ البته من نمی خواهم از هر کاری دفاع کنم  ولی این جماعت شورش را در آورده اند.

بگذریم چیزی که این دوستان متوجه نشدند و به همین دلیل هم بیخود و بی جهت خود را به زحمت انداختند این بود

 که شهدا زنده اند . انسان زنده هم خودش برای خودش تصمیم می گیرد نه ما برای او ....

می خواستند بیایند و منت بر سر ما بگذارند....

آمدند ولی رو سیاهی اش ماند برای زمستان ....